Programové období 2014 – 2020

Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:

Národní operační programy

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020  řízený Ministerstvem obchodu a průmyslu
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 3. Operační program Zaměstnanost 2014-2020 řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
 4. Operační program Doprava řízený Ministerstvem Dopravy
 5. Operační program Životní prostředí 2014 – 2020 řízený Ministerstvem životného prostředí
 6. Integrovaný regionální operační program pro období 2014 – 2020 operační program řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR řízený Magistrátem hlavního města Praha
 8. Operační program Technická pomoc 2014-2020 řízeným Ministerstvem pro místní rozvoj
 9. Operační program Rybářství 2014 – 2020 řízený Ministerstvem zemědělství
 10. Program rozvoje venkova na období 2014-2020 řízený Ministerstvem zemědělství

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Interreg V-A – Česká republika – Polsko řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 2. Interreg V-A – Slovenská republika – Česká republika na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Interreg V-A Rakousko-Česká republika na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
 4. Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
 5. Program přeshraniční spolupráce Česká republika–Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020 na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
 2. Program nadnárodní spolupráce DANUBE na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Program meziregionální spolupráce Interreg EUROPE na území České republiky koordinovaný Ministerstvem pro místní rozvoj
 4. Program meziregionální spolupráce ESPON 2020
 5. Program URBACT III.

Zdroj: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Fondy-EU/2014-2020/Operacni-programy